RSS
szukaj
RSS
A A A
BIP OPS Bogatynia

Informacje o ośrodku

Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. Terenem działania jest miasto i gmina Bogatynia.

Głównym celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Narzędziem do jego realizacji są min. takie akty prawne jak:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U z 2009 nr 175, poz. 1362 z późn. zm),
  • Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r.Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180 poz. 1493 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2001r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 149 poz. 887)

Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni tworzą następujące komórki organizacyjne:

  • Dział pomocy środowiskowej i świadczeń
  • Dział usług opiekuńczych
  • Dział ekonomiczno administracyjny
  • Dział księgowości


Opublikował: Tomasz Kuczaj
Publikacja dnia: 03.07.2018
Podpisał: Ewa Duda
Dokument z dnia: 02.04.2018
Dokument oglądany razy: 8 017